Orcian intorn a la rola 2008 - 8. La ballata d' Pepp d' Remig'
Home > Pubblicazioni > Orcian intorn a la rola 2008 > 8. La ballata d' Pepp d' Remig'
?>

El fredd en tla steppa è proverbial,
sol ma chi c’è nat i par ch’ sia normal:
la matina prest, sparit dal ciel l’ stell,
la nebbia, la poi tajà sal cortell.

Tel pien dl’invern t’ mord el fredd adoss,
t’ porta i gelon, t’ pennetra i oss;
t’ vien l’ buganz en tl’ man e ti pied;
sol chi en c’è stat pol pensà d’ non cred

che tutt è divers da quell ch’ognun sa:
cl’afar en el trovi, se t’ vien da piscià.
Se d’ casa tua hai nostalgia,
io m’arcmand, en digh na bugia,

piagn senza lagrim! O t’ trovi tl’impacc’
che apena versat t’ veng’n d’ ghiacc.
Dentra la tenda stai ferm, sai compagn?
T’ pia tant fredd ch’en t’ bast’n i pagn;

se movi el cuvil s’ spezza la paja
dal gel che tutt stregn com foss na tenaja;
un po’ d’acqua casca tel paviment?
>T’ dventa d’ ghiacc’ e t’ batt’n i dent.

Se t’ metti a discorr en poi sentì gnent:
l’ parol gel’n fora dla bocca,
en senti di’ manch “ah!” se t’ pia n’acident;
gira intorn la mort: sotta a chi tocca.

La matina, dop che el sol s’è alzat
s’ scioi’n l’ voc’ ch’ s’er’n gelat;
scoppia a l’improvis na gagigoria
ch’ t’arman impress sicur tla memoria:

d’ quel ch’ senti en capisci un bel gnent,
ma en t’ cla confusion t’ senti content;
più aumenta el chiass, più t’ senti giuliv,
perché in chel moment capisci ch’ sei viv!