Orcian intorn a la rola 2008 - 7. Santon
Home > Pubblicazioni > Orcian intorn a la rola 2008 > 7. Santon
?>

Tutt el giorn, da mane a sera,
Sante ha sgauciat sul muturin
per poté portà a la fiera
cunil e poj tel gabiulin.

A la sera Santon s’è ares.
“Vo’ a Curinald a fa’ el minchion?
A vend qualco’ manch c’arcav l’ spés,
se m’ fann na contravenzion”.

A la matina, invec’ d’alzass,
sta Santon a pultrì n’tel lett.
La moj i scot el matarazz
e lì per l’ i fa un discorsett:

“Va al mercat, dà ment, un cuncin:
stanott ho sognat la merda;
porta ben, farai un sacc d’ quadrin;
maron era, scura e verda.

S’alza Santon, non tant cunvint,
per gì a chel benedett mercat.
Era incert se seguì l’istint
o fa’ com i era stat cmandat.

A la fin scej d’ partì lostess.
Per la strada i carabinier
el ferm’n, per non pasà da fess,
ché da distant un gran fum ner

hann vist, e sentit un rumor
ch’ la gent curiva a fugg t’un cant
com se dovess pasà un trator.
En pol manch arcmandass ma i sant

quant ved el foj per el verbal;
senza asptà intervent dal ciel,
per arparà più ch’ pol el mal
cerca scus, mentr i rod el fiel.

“En s’ ved la luc’ perché c’è el sol,
ma d’ nott funziona com légg’ vol”.
“E’ ruginit tutt el fanal!
L’ lampadin en dann segnal!”

“Propi adè s’è stacat un fil.
Fat’m gì al mercat. Giur: a l’istant,
dop ch’ho vendut poj e cunil,
compr perfin un rotl d’isolant”.

“Insomma, Sante, volem scherzà!?
La marmita? En senti el chiass ch’ fa?”

“Cusì, quant pass, la gent s’ sposta,
ch’en vien travolta d’ sicur.
L’ho lasciata a bella posta
per el rischi ch’ c’è tra lum e scur”.

“St’ muturin, Sante, com s’ pol mett?”
“Pogiat’l t’ na pianta o tacat’l tel mur,
perché en c’ha manch el cavalett.
Se m’ el lasciat, l’arport sicur

a casa e promett d’ mett’l a post.
La marmita? Na saldata…
…sa la bendizion del sor propost”.
sarà pront arpià la strada

“Basta a discorr. Per stavolta
en potet pasalla liscia.
Sal verbal pagat na multa
e cusì finisc la striscia

d’un par d’ mes ch’ dura sta storia.
Vedret che d’ giustall v’ vien memoria”.
El por Santon firma el verbal
ch’ dà l’inizi a tutti i mal.

Al mercat en vend manch un cunil;
nisciun i chied d’ comprà un poll.
Fa la faccia da mort civil
quant la Finanza i fa el controll

dla blancia. Cusì el por Santon
pia su n’altra contravenzion.
Arnut a casa, fioj d’ terra,
sa la Rosa fa na guerra!

Apr’t ciel! Dic’ a la fin del sfogh:
“Se arsogni la merda, t’ c’afogh!”