Orcian intorn a la rola 2008 - 4. La guerra d' Zeno
Home > Pubblicazioni > Orcian intorn a la rola 2008 > 4. La guerra d' Zeno

?>

T’una botega, tel mezz del castell,
un om’n viveva facend el ramar;
quant lavorava n’arcontava dl’ bell,
tant che nisciun i poteva sta al par.

Tutt Orcian dla sua guerra sapeva
perché a ogni bugh d’ caldar arconciat
l’ bugì più gross dava per vera
del temp d’ quant aveva fatt el soldat.

En tla disfatta di Caporetto,
en t’un moment d’ calma sospetto
casca na bomba tel mezz del caldar
mentr Zeno cura el ranc’ militar.

Propi chel giorn lu’ coceva i ciuflott
intant che i altr s’ armarav’n sa i schiopp.
Salta a praria l’unnich past del giorn,
el sol a dà forza e sperà tel ritorn.

La guerra è dura, la fam è nera;
non per quest el por Zeno dispera:
ma tutti ordina, e dic’ d’ fa’ in fretta,
d’arparà i ciuflott sa la gavetta,

tant che manch un n’ casca per terra;
Zeno a st mod ha vint la sua guerra.
Cusì chel giorn quell, per el regiment,
c’è stat qualco’ d’ bon da mett sotta i dent;

ognun ha potut riempì la panza
e nutrì tel cor anch la speranza
d’artornà a casa a riabraccià i fioj,
… e dop tant temp ardurmì sa la moj